Per poder comprar ha de registrar-se a la pàgina, en el registre se li demanaran dades personals que seran utilitzades després per poder oferir el servei (transport, facturació, etc.). Aquestes dades seran guardades en una base de dades protegida i mai seran lliurades a tercers. Si l'usuari volgués ser esborrat de la nostra base de dades contacteu amb nosaltres mitjançant un correu electrònic a info@vedella.cat

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Banner